Standardın öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır.