T.K.Y İle kalite seferberliği başlatılmış demektir. Amaçları şu şekilde sıralamak mümkündür.

– Savurganlığı önleme,

– Verimliliği artırma,

– Maliyetleri düşürme,

– İşlem zamanlarını kısaltma,

– Devamlı kaliteyi artırma,

– Sürekli iyileştirme ve gelişme.