Operasyonel düzeydeki uygulamaların tarif edildiği dokümandır.