Değişik nedenlerle oluşan yanlış algılamaların ve hataların bulunması, belirlenmesi ve ortadankaldırılarak düzeltilmesi için harcanan çabasının derecesini açıklar.