Yönetsel düzeydeki işlerin tarif edildiği dökümandır.