İTU, esas olarak yapılan tüm işlemlerin ve girdilerin kayıt altına alınmasını ve uzmanların yönlendirmesiyle ortaya çıkabilecek risklerin azaltılmasını öngörür. İTU’ya geçişte aşağıdaki adımlar takip edilir;

1.ADIM: Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üretici, İTU’ya geçmeye karar verdikten sonra öncelikle süreç değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme sırasında üretici şu unsurları göz önünde bulundurulur;

 • Üretim alanı, su kaynakları ve çevresindeki olası kirlilik durumu,
 • Üretim alanının sahip olduğu toprak tipi,
 • Sürdürülebilir su kaynaklarının varlığı ve su kalitesi,
 • Komşu arazilerdeki üretim koşulları,
 • Bitki sağlığının yüksek tutulması ve ilaç kullanımının düzenlenmesi,
 • Ekim nöbeti (münavebe) planı.

2. ADIM: Üretici, bireysel veya grup olarak iyi tarıma başlamak için T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından İTU kontrol ve sertifikasyon yetkisi almış kuruluşa başvurur.

 • Ekim ve dikimden önce Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu (KSK) ile görüşülmesi süreci hızlandırır.
 • Üreticinin gerekli tüm belgeleri hazırlaması zaman kaybını önler (su kalitesi ve toprak analizi raporları, üretim alanının haritası, geçmiş ürünlerin listesi vb.).
 • Grup sertifikasyonu için iç denetçi özelliklerine sahip bir danışmanla anlaşma yapılarak;
 • Grubun iç denetimine yönelik Kalite El Kitabı hazırlanır.
 • Gruba üye çiftçilerden istenen bilgi ve belgeler hazırlanır.
 • İTU uygunluk kriterleri açısından ön değerlendirme yapılır.

3. ADIM: İTU, esas olarak yapılan tüm işlemlerin ve girdilerin kayıt altına alınmasını ve uzmanların yönlendirmesiyle ortaya çıkabilecek risklerin azaltılmasını öngörür. İTU’ya geçişte aşağıdaki adımlar takip edilebilir: İYİ TARIM UYGULAMALARI’NA NASIL GEÇEBİLİRİM? İyi Tarım Uygulamaları El Kitabı 9 3. ADIM: KSK, üreticiyi ve üretim alanını ziyaret eder
4. ADIM: KSK, üretici sayısı, alan büyüklüğü ve ürün sayısı gibi değişkenlere göre fi yat teklifi ni hazırlar ve üreticiye sunar
5. ADIM: Üretici teklifi kabul ederse sözleşme imzalanır ve denetim süreci başlar.
6. ADIM: Denetim sürecinde üreticinin kullandığı tüm girdiler aşağıdaki koşullar altında gerçekleşir:

 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan reçete hazırlama yetkisi olan kişilerden ya da Bakanlığın İl/İlçe Müdürlükleri’nden alınan reçeteyle ilaç ve gübre alınması,
 • Tohum ve fidelerin mutlaka sertifi kalı/faturalı olarak tedarik edilmesi,
 • İlaç ve gübre hazırlama ve uygulamalarının öngörülen koşullarda gerçekleşmesi,
 • Tüm uygulamalara ait tarih, içerik gibi bilgilerin kayıt altına alınması

1-(ürün çeşidi, ürünün bulunduğu coğrafi bölge,
2- gübre uygulama zamanı, uygulama nedeni, teknik izin,
3- kullanılan kimyasalın ticari ismi ve miktarı,
4-uygulama aracı, operatörün ismi ve uygulama zamanından kaç gün sonra hasat yapılması gerektiği,
5-sulama zamanı, yöntemi ve miktarı gibi bilgiler).
6. ADIM: Denetim sürecinde üreticinin kullandığı tüm girdiler aşağıdaki koşullar altında gerçekleşir:
7. ADIM: Su, toprak, yaprak ve kalıntı analizleri için akredite/ yetkili laboratuvarlar belirlenir, KSK yetkilileri tarafından ürün örnekleri alınarak analize gönderilir.
8. ADIM: Analiz sonuçlarının kayıt altına alınması ve uygun çıkması durumunda, KSK tarafından bir yıl süreyle başvurulan ürün(ler) için İTU sertifikası düzenlenir.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Nisan 2013 itibarıyla yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları’nın listesi Ek-1’de yer almaktadır. Listede zaman zaman değişiklikler olabilir. Bu nedenle güncel bilginin Bakanlığa bağlı www.iyi.tarim.gov.tr adresinden kontrol edilmesi gerekmektedir.