ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Tüm dünyada en çok uygulanan  standartlardan biri olan ISO 14001  standardı 2015 yılında revize edilmiştir.2015 versiyonuna geçiş için son tarih Eylül 2018 dir.

ISO 14001 Standardı, tüm yönetim sistemlerine ortak bir çerçeve getiren yeni yüksek seviye yapısı Annex SL’e dayandırılmıştır. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

Yeni standart yapısının yerleşmesi ile kuruluşlar çevre yönetim sistemlerini temel iş prosesleri ile birleştirmeyi ve üst yönetimin daha etkin rol oynamasına katkı sağlanmış olacaktır.

Çevre Yönetim Sisteminin Genel tanım ve amacına bakacak olursak;

Çevre boyutlarını yönetmek,  uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

İle risk ve fırsatları ifade etmek için kullanılan yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen

çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu standard, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler.

ISO 14001‘E KURULUŞLAR NEDEN İHTİYAÇ DUYAR, AVANTAJLARI NELERDİR?

Çevre yönetim sistemi;, çevresel amaç ve hedefleri tanımlama ve çevre yönetim sistemi gereksinimlerini karşılamak için yeterli ve uygun, politika ve prosedürlerin oluşturulması, sürekli çevresel performans elde etmeyi sağlayan bir araçtır.

 • Kuruluşun yasal şartlara uyumunun arttırılmasını sağlar.
 • Kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltır.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımına fayda sağlar ve bu sayede maliyetin azalmasına yardımcı olur.
 • Kuruluşun itibarının artmasına fayda sağlar
 • Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesine katkı sağlar
 • Çevresel performansın artmasına katkı sağlar

Tüm dünyada en çok uygulanan  standartlardan biri olan ISO 14001  standardı 2015 yılında revize edilmiştir.2015 versiyonuna geçiş için son tarih Eylül 2018 dir.

ISO 14001 Standardı, tüm yönetim sistemlerine ortak bir çerçeve getiren yeni yüksek seviye yapısı Annex SL’e dayandırılmıştır. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

Yeni standart yapısının yerleşmesi ile kuruluşlar çevre yönetim sistemlerini temel iş prosesleri ile birleştirmeyi ve üst yönetimin daha etkin rol oynamasına katkı sağlanmış olacaktır.

Çevre Yönetim Sisteminin Genel tanım ve amacına bakacak olursak;

Çevre boyutlarını yönetmek,  uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

İle risk ve fırsatları ifade etmek için kullanılan yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen

çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu standard, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler.

ISO 14001‘E KURULUŞLAR NEDEN İHTİYAÇ DUYAR, AVANTAJLARI NELERDİR?

Çevre yönetim sistemi;, çevresel amaç ve hedefleri tanımlama ve çevre yönetim sistemi gereksinimlerini karşılamak için yeterli ve uygun, politika ve prosedürlerin oluşturulması, sürekli çevresel performans elde etmeyi sağlayan bir araçtır.

 • Kuruluşun yasal şartlara uyumunun arttırılmasını sağlar.
 • Kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltır.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımına fayda sağlar ve bu sayede maliyetin azalmasına yardımcı olur.
 • Kuruluşun itibarının artmasına fayda sağlar
 • Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesine katkı sağlar
 • Çevresel performansın artmasına katkı sağlar