Dünyanın ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardı olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bugün (12 Mart 2018) Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) web sitesinde yayımlandı.

ISO 45001:2018, mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı olan OHSAS 18001’in yerini alacaktır. Şu an OHSAS 18001 belgesine sahip tüm kuruluşların standardın yayım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde geçiş yapmaları gerekecektir. Geçiş için tanınan 3 yılın ardından OHSAS 18001 iptal edilecektir.

ISO 45001:2018, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin yeni sürümleriyle yüksek düzeyde uyumluluk sağlamak için diğer ISO yönetim sistemleri standartlarıyla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.

ISO 45001:2018, kuruluşunuzun çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmanıza yardımcı olmanın yanında, iş kazalarına bağlı can kayıplarını, meslek hastalıklarını ve iş kaybına neden olacak yaralanmaları önlemenizi sağlayacaktır. ISO 45001 ayrıca kuruluşunuzun İSG performansını sürekli iyileştirmenizde size yardımcı olacak.

Her yıl milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği iş kazaları ve meslek hastalıkları bu anlamda tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor. işte bu tedbirler çerçevesinde geliştirilen ISO 45001:2018 nedir? Hangi kriterleri getiriyor? Dilerseniz hep birlikte inceleyelim. İlk etapta daha önce OHSAS 18001 standartları ile belli bir çerçeveye oturtulan standartlar disiplinin ISO 45001 ile diğer kalite standartlarında bir entegrasyona gidildiğini söyleyebiliriz. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için dilerseniz biraz daha detaylandıralım. Aslında iş sağlığı ve güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesini hedefleyen bu standart diğer standartları da içerisine alan ve biraz daha geliştirilerek modern çağın gerekliliklerine uygun hale getirilmiş bir versiyonudur. Tüm dünyada kabul edilen bu kavram amaç ve kapsam bakımından değerlendirildiğinde iş sağlığı ve güvenliğini kontrol mekanizmalarını kavuşturan çalışma koşullarının olabildiği en insani şekli ile düzenlenmesini ve gerek iş kazaları, gerekse mesleki hastalıkların önlenerek her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu üzücü duruma bir son vermeyi hedeflemektedir

ISO 45001:2018

başta büyük ölçekli kuruluşlar olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların yanı sıra  sivil toplum kuruluşlarında alabileceği İSO 45001 ile konumladığınız hedefte bir marka değeri olabilirsiniz. dolayısıyla mevcut markanızı ve kurumsal itibarınızı en üst seviyelere taşıyacak ISO 45001 belgesi uluslararası arenada prestij kazanmanızı sağlıyor. Çalışma prensibini iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (İSG) içerisinde belirleyen ve belli bir disiplinin söz konusu olduğu bu standartta yasal prosedüre uygunluk ile çalışanların yaşamlarını korumaya yönelik tedbirler öncelikli olarak ele alınmaktadır.