ISO 22000:2005 nedir? 

Gıda sektöründeki kalite standartlarıdır. Bu standart yürürlükte değil iken, gıda güvenliği standartları HACCP standartlarıydı. Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için; tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standart olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır. 

ISO22000:2005 standardında 2005 ne anlama gelmektedir? 

2005 standartta ki son revizyonun ne zaman yapıldığını belirtmektedir, yani standartta ki son değişikliğin 2005 senesinde yapıldığını belirtir. HACCP nedir, neden önemlidir?

Tarladan tüketimine kadar gıdanın güvenliğini; önemli tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi yoluyla garanti altına alan bilimsel ve sistematik bir yöntemdir.

Çevre boyutu nedir? 

Kuruluşun faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır. 

ISO 22000 alınması halinde TS 13001 HACCP ve ISO 9001 belgelerini almaya gerek var mıdır? 

ISO 22000 standardı içerdiği maddeler itibariyle ISO 9001 ve TS 13001 HACCP standartlarını kapsamaktadır. ISO 22000 belgelendirmesine sahip bir kuruluşun, ISO 22000 akreditasyonu tanındıktan sonra ISO 9001 ve TS 13001 HACCP belgelerini almasına gerek duyulmayacaktır.