Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları kayıt araçlarıdır.