Kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu, dış kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan (Örn: müşteri dokümanları, kataloglar, ISO 9001:2015 Standardı) ve çalışma sistemi içerisinde kullanılması gereken dokümanlardır.